fbpx

Holistische EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een eenvoudige behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. De methode werkt met visuele, auditieve of kinesthetische technieken, dit is afhankelijk van de persoon. EMDR ontsluit in feite een bevriezing tussen verstand en gevoel in de hersenen, die ontstond op het moment dat een te schokkende gebeurtenis zowel het verstand als het hart deed stilstaan. Zelfs wetenschappers zijn er nog niet achter hoe het mogelijk is dat deze eenvoudige techniek dit kan bereiken, maar de ervaringen zijn dermate goed, dat dit nu al in de gehele reguliere medische wereld met succes wordt toegepast.
Met een aantal EMDR-sessies kan soms worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten, of een continue psychische druk blijft geven, zoals incest, mishandeling, een overval, een tragisch ongeval, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een dierbare.

Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR-techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

Hoe verloopt een EMDR sessie?

De EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. Dit is niet vooraf te zeggen. Ik laat je terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen. Jij bent degene die aangeeft wat wel en niet goed voelt.

Een traumavrij gestel

Er kunnen in een mens meerdere trauma’s aanwezig zijn. Vanuit de holistische gezondheidstherapie adviseer ik dan ook een serie van behandelingen, tot gewenste resultaat behaald is. Dit werkt diep transformerend op de belasting in het onderbewuste van een breed scala aan ervaringen op een bepaald thema. Met behandelen van trauma’s kan het afweersysteem verbeteren, voedselallergieën, fobieën en neurosen verminderen of verdwijnen, en psychisch gunstig doorwerken naar relaties en sociale contacten.

De vijf principes van de natuurgeneeskunde

EMDR werkt op alle 5 principes van de natuurgeneeskunde. Met de EMDR-techniek wordt de werking van het lymbisch systeem en de Neo-Cortex gunstig beïnvloed. Met het tot rust brengen van gevoelens van paniek en angst, en gedachten van ontmoediging en onzekerheid, wordt het gehele chakra systeem positief beïnvloed. De aan de chakra’s gekoppelde meridianen zorgen vervolgens voor een betere energie impuls aan de betreffende organen, waardoor voeding beter wordt opgenomen door de maag en dunne darm, en de drainage van afvalstoffen via lever, longen, dikke darm, nieren en blaas verbeterd.
Tevens zijn er bij behandeling van trauma’s grote helende effecten in de aura waarneembaar. Mensen voelen zich nadien vrijer, gelukkiger, vitaler en rustiger.

EMDR heeft dus een zeer grote impact op veel niveaus en vanwege de werkwijze volgens de holistische gezondheidstherapie is de werking dan ook gelijkelijk over de 5 principes van de natuurgeneeswijze: psyche, energie, prikkeloverdracht, voeding en drainage.

Alternatieve geneeswijzen vallen buiten de basisverzekering en buiten het eigen risico.

Raphaels Bron (Margaretha de Vries) is aangesloten bij de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). Ik sta geregistreerd als natuurgeneeskundige therapeut en ik ben CIPION geaccrediteerd. Jouw zorgverzekeraar moet deze specifieke organisatie erkennen als beroepsvereniging om de behandelingen (deels of geheel) te vergoeden. Let op!: voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. Elke verzekeraar heeft andere polisvoorwaarden voor haar aanvullende verzekeringen.

Om behandelingen vergoed te krijgen, moet je aanvullend verzekerd zijn. Kijk dus goed of jouw zorgverzekeraar is aangesloten bij de BATC en check wat de vergoedingen zijn voor alternatieve geneeswijzen.