fbpx

Hier vind je informatie over de verschillende behandelingen in mijn praktijk. Ik nodig je uit om alles rustig door te lezen. Elk consult is persoonlijk en alleen voor jou. Vaak is een combinatie van behandelingen het meest effectief.

Je kunt bij mij onder andere terecht voor:

Healings & Readings
Met een reading lees ik als het ware het verhaal van jouw hart. Hoe deze communicatie werkt, valt bijna niet in woorden uit te leggen, het is een ervaring. Een intense belevenis. Ik stem, als het ware, als een radiozendertje met mijn hart af op jouw hart. Het is de wijsheid van het hart die ik aanroep om jou letterlijk en figuurlijk te ‘lezen’.
Een healing staat voor, zoals het woord al zegt, helen. Letterlijk het helen van jezelf. Een totaalervaring voor je lichaam, ziel en geest. Het helpt je bij het loslaten van negatieve energieën, blokkades en brengt je weer in verbinding met de bron. Door een healing voel je je lichamelijk, emotioneel en geestelijk stabieler.

Holistische natuurgeneeskunde
& coaching

Als je bij mij komt, gaan we samen op zoek naar wat jij nodig hebt. Het is vooraf niet te zeggen hoe een eerste consult verloopt. Ik ben er van overtuigd dat achter elke belemmering, kwaal of behoefte een diepere oorzaak ten grondslag ligt. Holistische gezondheidstherapie werkt aan gezondheidsherstel in de breedste zin van het woord.

In een uniek behandeltraject wordt een grote onderhoudsbeurt gegeven op alle niveaus van energie: fysiek, etherisch, gevoelens, gedachten en bewustzijn. Ik begeleid je graag in dit traject; ik coach je gedurende de tijd die nodig is.

Holistische natuurgeneeskunde gaat ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de praktijk werk ik volgens de vijf principes van de natuurgeneeskunde.

De vijf principes van de natuurgeneeskunde

energie
doorstroming en versterking van meridianen, chakra’s, aura;

prikkeloverdracht
versterken van het zenuwgestel;

drainage
bevorderen van fysieke en psychische afvoer van afvalstoffen;

voeding
opname en omzetting, stoffelijk en energetisch;

psyche
verbeteren van humeur, stemming, houding.

Ik werk met een breed scala aan middelen en behandelingen, zoals vitaminen, mineralen, bloesem therapieën, kruiden, en homeopathie, klank-, kleur punctuur, metaal,- edelstenen en vele andere energieremedies en -behandelingen. Ook worden aspecten van voetreflex, shiatsu, acupressuur en essenties van diverse andere technieken op vernieuwde wijze aangewend.
Ik werk met de meridiaan leer en de vijf elementenleer uit China, de chakraleer van India, met psychologische inzichten uit het westen en met de nieuwste energetische middelen en behandelingen.

Holistische hypnose

Holistische hypnose is een uitermate snelle, veilige en vriendelijke en zeer werkzame methodiek. Ze behandelt brede lagen van trauma zonder direct naar het traumatisch moment te gaan. De cliënt kan datgene veranderen in zijn onderbewuste, waar normaal gesproken geen, of onvoldoende grip op is.

Thema’s kunnen teruggrijpen naar de vroegste jeugd, of daarvoor. Er hoeft geen herinnering of beeld te zijn om doeltreffend te kunnen werken op aanwezige spanning, verdriet, machteloosheid of onbehagen.

Het zijn o.a. deze onderliggende gevoelens waaruit bijvoorbeeld rook-, eet-, gok- en seksverslaving, drift en controledrang voortkomt.

Met holistische hypnose werden inmiddels gedegen resultaten geboekt, w.o. genezing van neurosen, fobieën, verslaving, depressie en herstel van normaal gesproken chronische of degeneratieve ziekten. In de eenvoud van de methode zit de sleutel. Er zit veel tussen onze oren, in ons brein..!

Tarieven Praktijk

Voor een consult van 60 minuten bedraagt de vergoeding € 91,-

Voor een consult van 30 minuten bedraagt de vergoeding € 45,50

Alternatieve geneeswijzen vallen buiten de basisverzekering en buiten het eigen risico.

 

Let op!: voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. Elke verzekeraar heeft andere polisvoorwaarden voor haar aanvullende verzekeringen.

Om behandelingen vergoed te krijgen, moet je aanvullend verzekerd zijn. Kijk dus goed of jouw zorgverzekeraar is aangesloten bij de BATC en check wat de vergoedingen zijn voor alternatieve geneeswijzen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een eenvoudige behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, zoals een schokkende of eenzame ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. De methode werkt met visuele, auditieve of kinesthetische technieken, dit is afhankelijk van de persoon. EMDR ontsluit in feite een bevriezing tussen verstand en gevoel in de hersenen, die ontstond op het moment dat een te schokkende gebeurtenis zowel het verstand als het hart deed stilstaan. Zelfs wetenschappers zijn er nog niet achter hoe het mogelijk is dat deze eenvoudige techniek dit kan bereiken, maar de ervaringen zijn dermate goed, dat dit nu al in de gehele reguliere medische wereld met succes wordt toegepast.
Met een aantal EMDR-sessies kan soms worden bereikt wat anders jarenlange verwerking kan kosten, of een continue psychische druk blijft geven, zoals incest, mishandeling, een overval, een tragisch ongeval, diagnose van een ernstige ziekte of het verlies van een dierbare.

Psychologen, ziekenhuizen en andere zorgverleners passen de EMDR-techniek dan ook steeds meer toe vanwege het bijzonder snelle en blijvende resultaat.

Hoe verloopt een EMDR sessie?
De EMDR sessie wordt zittend gedaan en duurt bij volwassenen tussen de 20 minuten en 2 uur. Dit is niet vooraf te zeggen. Ik laat je terugdenken aan de gebeurtenis: de beelden, gevoelens en gedachten. In combinatie met een eenvoudige links-rechts beweging met de ogen, handen of door een klikgeluid, worden deze gedachten, beelden en gevoelens stap voor stap losgekoppeld en vervangen door de gewenste beelden en overtuigingen. Jij bent degene die aangeeft wat wel en niet goed voelt.
Een traumavrij gestel
Er kunnen in een mens meerdere trauma’s aanwezig zijn. Vanuit de holistische gezondheidstherapie adviseer ik dan ook een serie van behandelingen, tot gewenste resultaat behaald is. Dit werkt diep transformerend op de belasting in het onderbewuste van een breed scala aan ervaringen op een bepaald thema. Met behandelen van trauma’s kan het afweersysteem verbeteren, voedselallergieën, fobieën en neurosen verminderen of verdwijnen, en psychisch gunstig doorwerken naar relaties en sociale contacten.
De vijf principes van de natuurgeneeskunde
EMDR werkt op alle 5 principes van de natuurgeneeskunde. Met de EMDR-techniek wordt de werking van het lymbisch systeem en de Neo-Cortex gunstig beïnvloed. Met het tot rust brengen van gevoelens van paniek en angst, en gedachten van ontmoediging en onzekerheid, wordt het gehele chakra systeem positief beïnvloed. De aan de chakra’s gekoppelde meridianen zorgen vervolgens voor een betere energie impuls aan de betreffende organen, waardoor voeding beter wordt opgenomen door de maag en dunne darm, en de drainage van afvalstoffen via lever, longen, dikke darm, nieren en blaas verbeterd.
Tevens zijn er bij behandeling van trauma’s grote helende effecten in de aura waarneembaar. Mensen voelen zich nadien vrijer, gelukkiger, vitaler en rustiger.

EMDR heeft dus een zeer grote impact op veel niveaus en vanwege de werkwijze volgens de holistische gezondheidstherapie is de werking dan ook gelijkelijk over de 5 principes van de natuurgeneeswijze: psyche, energie, prikkeloverdracht, voeding en drainage.

Reiki
Reiki geeft je nieuwe energie! Reiki maakt je bewust van wie je bent en hoe je met je lichaam om moet gaan. Rust, troost en ontspanning… het helpt lichaam en geest en geeft een impuls om te leven naar de innerlijke waarheid. Iedereen ervaart Reiki op haar eigen manier. De huidige maatschappij vraagt veel van ons en wij vragen veel van onszelf. Soms teveel. We zijn altijd druk en als er dan plotseling lichamelijke klachten optreden, vinden deze niet zelden hun oorsprong in geestelijke overbelasting. Vaak heb je niet in de gaten dat er teveel wordt gevraagd van lichaam en geest.

Een van de manieren om deze problemen te lijf te gaan, of beter nog te voorkomen, is Reiki. Reiki is een in Japan herontdekte behandelwijze. Reiki versterkt je levenskracht en is een eenvoudige methode om de balans tussen jezelf en de wereld om je heen te herstellen. Reiki geeft inzicht in hoe de helende kracht, die iedereen in zich draagt, effectief te gebruiken.

Reiki wordt soms een helingswijze genoemd, soms een methode voor spirituele groei of een methode tot heel wording. Reiki is, voor zover het uit te leggen valt, een mystieke leer en helingskunst . Het is een methode die je in staat stelt terug te gaan naar de essentie van jezelf, terug naar die plaats waar lichaam en ziel samen komen en daardoor in staat zijn de balans weer te herstellen. Het is een methode die helend werkt op alle niveaus en is voor velen de manier om met stress om te gaan en het leven te verdiepen. Anderen vinden in Reiki juist een methode om hun fysieke signalen om te buigen naar een algemeen welzijn en beter functioneren.
Reiki 1, Reiki 2 & Reiki Master
Het Usui-systeem kent een tweetal graden en een leraar ofwel mastergraad. De eerste graad is niet zo maar een begin maar is een op zichzelf staand geheel waarmee je daadwerkelijk aan de slag kan gaan met jezelf. De eerste graad legt het contact met de Reiki-stroom en geeft de eerste herkenning. Uiteraard hoort er bij de eerste graad een heel scala aan onderwerpen die in twee dagdelen behandeld worden. De eerste graad stelt je in staat jezelf en anderen te behandelen, te helen, op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

De tweede graad is voor hen die de volgende stap willen maken. Deze kan minimaal 90 dagen na de eerste graad behaald worden. De tweede graad stelt je in staat om vooral op mentaal en spiritueel gebied dieper te gaan, zowel bij jezelf als bij anderen. Je leert met mantra’s en symbolen te werken die je kunt gebruiken tijdens behandelingen.

Letterlijk is een Reikimaster een leraar in Reiki, iemand die Reiki “meester” is. Als we meer kijken naar de praktijk dan is het iemand die in staat is om Reiki 1 en Reiki 2 klassen te geven. Een erkende Reiki Master (RM) is opgeleid en ingewijd tot Reiki-master door een andere Reiki Master die zelf veel ervaring heeft met de Reiki-methode en voldoende kracht heeft ontwikkeld om een ander te begeleiden en vooral in te wijden. Alle aangesloten Masters geven te kennen de onderdelen zoals deze vanuit de oer-methode aan ons gegeven zijn, een  belangrijke plaats te geven in hun leven en in hun werk. Dat is de buitengewone gift van een aangesloten en erkende Reiki Master. Een Reiki master die in lijn wil komen middels de Apprentice-regeling is veelal een jaar onder begeleiding.

Wil je meer informatie over Reiki 1 & 2 & Master inwijdingen, neem dan even contact met mij op.

Margaretha en Reiki

Wat maakt het speciaal om door mij ingewijd te worden in Reiki? Ik heb al mijn Reiki degrees waaronder ook mijn Master Degree bij eerstelijns erkende Reiki masters gehaald!

Reiki, het Usui systeem, is begin deze eeuw in Japan ontstaan. De grondlegger is Mikao Usui. De methode is dan ook naar hem genoemd. De oorspronkelijke Japanse naam is Usui Shiki Ryoho. Mikao Usui is de man die de methode vorm heeft gegeven en in de laatste jaren van zijn leven de Reiki methode heeft doorgegeven. Zijn opvolger was Dr. Chujiro Hayashi, een voormalig legerarts. Rond het moment van het uitbreken van de 2e wereldoorlog is het Usui-systeem als “school” overgegaan naar Hawayo Takata, een op Hawai woonachtige Japanse.

Zij heeft Reiki meer dan 40 jaar beoefend en onder andere naar de Verenigde Staten en Canada verspreid. In de laatste jaren van haar leven heeft zij meer dan twintig Reiki-masters ingewijd. Op dit moment wordt Phyllis Lei Furumoto door een kern van Usui masters als haar opvolgster beschouwd.

Phyllis Lei Furumoto heeft mijn Reiki Master, Dyan Rieka Duijn, ingewijd en opgeleid. En ik heb mij door Dyan Rieke Duijn mogen laten inwijden en ben daardoor 6e in de lijn van opvolging.

Alternatieve geneeswijzen vallen buiten de basisverzekering en buiten het eigen risico.

Raphaels Bron (Margaretha de Vries) is aangesloten bij de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument). Ik sta geregistreerd als natuurgeneeskundige therapeut en ik ben CIPION geaccrediteerd. Jouw zorgverzekeraar moet deze specifieke organisatie erkennen als beroepsvereniging om de behandelingen (deels of geheel) te vergoeden. Let op!: voorwaarden en vergoedingen verschillen per verzekeraar. Elke verzekeraar heeft andere polisvoorwaarden voor haar aanvullende verzekeringen.

Om behandelingen vergoed te krijgen, moet je aanvullend verzekerd zijn. Kijk dus goed of jouw zorgverzekeraar is aangesloten bij de BATC en check wat de vergoedingen zijn voor alternatieve geneeswijzen.